Region:

Wspólne działanie w czasie klęsk żywiołowych oraz przy likwidacji ich skutków, wspólne działania podczas akcji poszukiwawczych zgrywanie procedur oraz wspólne szkolenia – to główne założenia porozumienia o współdziałaniu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży i 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dokument dziś (18.06) w Katowicach podpisał dowódca 13 ŚBOT,
płk Tomasz Białas oraz Śląski Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. Jacek Kleszczewski.
Porozumienie zakłada m.in. współpracę w celu zapewnienia sprawnej
i skutecznej realizacji zadań podczas klęsk żywiołowych, ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia a także współpracę kadry instruktorskiej oraz specjalistów w tym wzajemne korzystanie z infrastruktury szkoleniowej.
– To porozumienie jest dla nas bardzo ważne. Dzięki niemu wspólne organizowanie szkoleń, zgrywanie procedur będzie prostsze i bardziej efektywne. Wszystko po to by być realnym wsparciem dla strażaków w czasie różnych akcji oraz wspólnego niesienia pomocy lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych – powiedział po podpisaniu porozumienia płk Tomasz Białas.
– Mam nadzieję, że dzięki podpisanemu dzisiaj porozumieniu współpraca będzie realizowana w coraz szerszym zakresie, także poprzez wspólne ćwiczenia i szkolenia – dodał nadbryg. Jacek Kleszczewski. Komendant Wojewódzki PSP podziękował także za dotychczasową dobrą współpracę z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej.
Podstawą porozumienia na szczeblu regionalnym jest porozumienie zawarte
5 lutego 2020 roku, między Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej a Komendantem Głównym Państwowej Straży.
Liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła już 24 tys. żołnierzy. Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych,
Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, formalnie powstały
na początku 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest wsparcie wojsk operacyjnych, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji reagowania kryzysowego, w tym przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych.

info: 13 śbot

Foto: KW PSP w Katowicach mł. bryg. Aneta Gołębiowska