Ornontowice: Będą prowadzone badania geofizyczne (prace sejsmiczne ) na terenie Gminy Ornontowice.

0
389

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż Spółka GEOFIZYKA TORUŃ SA (na zlecenie PGNiG SA), będzie prowadziła badania geofizyczne (prace sejsmiczne) m.in. na terenie Gminy Ornontowice.

Badania będą wykonywane w oparciu o „Projekt robót geologicznych (…)”, który dotyczy otworu badawczego „Orzesze-1”, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska. Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane będą mechanicznie przez zestawy dwóch pojazdów wibrosejsmicznych. Rejestracja wykonywana będzie przy użyciu specjalnej aparatury połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami (czujnikami). Profil geofonowy (miejsca rozmieszczenia czujników) wskazane zostały na załączniku graficznym.

⬇️⬇️⬇️

http://ornontowice.pl/…/20…/06/Orzesze-2D-pogl%C4%85dowa.pdf

Przewidywany termin prowadzenia prac to czerwiec/lipiec 2020 r., nie wcześniej niż od 22 czerwca br.

Wstęp na nieruchomości, na których prowadzone będą prace, odbywać się będzie na zasadzie porozumienia zawartego z posiadaczem danej nieruchomości. Za ewentualne szkody wynikłe w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Szczegółowych informacji można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 32/33 06 260.

info: gmina ornontowice