GLIWICKIInformacjePowiatRegionStarostwo Gliwice

Region: Powiedz NIE uzależnieniom i przemocy

15 maja z okazji Międzynarodowego Dzień Rodziny burmistrz Sośnicowic wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach zaprosił na III Sośnicowicką Konferencję Profilaktyczną „Powiedz NIE uzależnieniom i przemocy”.

W konferencji udział wzięło ponad 90 osób. Wśród uczestników byli przedstawiciele Rady Miejskiej, Samorządu Gminy Sośnicowice, Rady Powiatu Gliwickiego, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, oświaty i placówek edukacyjnych z terenu naszej gminy, kierownicy OPS z terenu powiatu gliwickiego, proboszczowie i wikariusze, dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuci i psychologowie, przewodniczący okolicznych Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownicy socjalni.

W tym roku zgromadzeni uczestnicy mieli szansę wysłuchać czterech wykładów. Mecenas Grzegorz Wrona przedstawił stan ochrony dzieci przed przemocą po 15.02.2024 r., sędzia Anna Maria Wesołowska wyjaśniła jak w świetle współczesnych zagrożeń budować stabilną rodzinę i bezpieczne otoczenie dziecka, doktor psychologii Aleksandra Piotrowska nakreśliła obraz współczesnej rodziny jako środowiska rozwoju i wychowania, a pedagog resocjalizacyjny Jacek Popow wymienił legalne sposoby dystrybucji dopalaczy i sposób jak przeciwdziałać temu zjawisku w lokalnym środowisku.

Realizacja tego wydarzenia wynika z założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Info: Powiat Gliwicki
Fot. Gmina Sośnicowice / Mariusz Pendzich