InformacjeKronika policyjnaRegion

Region: Pamiętajmy o obowiązku odśnieżania dachów, chodników i samochodów

Zimowa aura dała o sobie znać mieszkańcom naszego regionu. W związku z intensywnymi opadami śniegu przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku usuwania śniegu z dachu i chodników, a kierowcom o obowiązku odśnieżenia samochodu przed rozpoczęciem jazdy.

W ostatnich dniach w naszym regionie nasiliły się opady białego puchu. W związku z tym policjanci apelują do zarządców i właścicieli budynków, szczególnie wielkopowierzchniowych, o bieżące odśnieżanie dachów. Spadające z dachów sople lub ciężkie zwały śniegu mogą stanowić zagrożenie dla pieszych. Nie mniejszym zagrożeniem jest także pozostawienie zaśnieżonych chodników – ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Niedopełnienie tych obowiązków jest zagrożone karami. Mówi o tym nie tylko ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, czy prawo budowlane (kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności), ale także kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 117kw, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

Należy pamiętać, że osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, może również ponieść odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze swojej nieruchomości.

Zimowy obowiązek spoczywa także na kierowcach, a jest nim odśnieżanie samochodu. Zalegający śnieg i zaszronione szyby ograniczają widoczność, co negatywnie wpływa nie tylko na komfort jazdy, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. Podczas oczyszczania auta pamiętajmy także o tablicy rejestracyjnej, lusterkach i reflektorach świateł.

O tym obowiązku mówi Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 1 i 5 pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.

Info: KMP Zabrze