Knurów: Barbórka 2023

0
497

Dzisiaj, 4 grudnia 2023 roku przypada Dzień Górnika zwany zwyczajowo Barbórka. Rokrocznie wydarzenie obchodzone jest wszędzie tam, gdzie pozyskuje się zasoby naturalne Ziemi.

Święto to jest idealną okazją, by wspomnieć, że Knurów należy do tych nielicznych miast, gdzie Patronką Miasta jest św. Barbara, której nadanie ustanowiono 17 czerwca 2018 roku. Jako patronka ludzi ciężkiej pracy jest nierozerwalnie związana z tradycją górniczą, jednak krąg oddziaływania św. Barbary zdecydowanie wykracza poza obręb kopalni i jej pracowników. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że św. Barbara jednoczy całe miasto.

W ramach obchodów Barbórki, zwyczajowo górnicy knurowscy w mundurach galowych oraz ich rodziny, znajomi zgromadzili się w kościołach na uroczystych nabożeństwach.

Uroczystą sumę, odprawioną w intencji górników, o godz. 12:00 w Parafii pw. św. Cyryla i Metodego celebrował ks. Proboszcz Mirosław Pelc.

Po uroczystej mszy nastąpił przemarsz w asyście orkiestry KWK „Knurów”, pocztów sztandarowych oraz oficjeli pod pomnik św. Barbary w parku przy ulicy Dworcowej. Tam odegrano i odśpiewano hymn państwowy i hymn górniczy. A następnie delegaci złożyli symbolicznie wiązanki pod Patronką Miasta oddając w ten sposób cześć wszystkim górnikom, którzy poświęcili życie na stanowisku pracy.

Tekst oraz foto: Agnieszka Łyko