GLIWICKIInformacjePowiatRegionStarostwo Gliwice

Region: Konkurs „Powiat Przyjazny Środowisku”

🌳Dnia 18 grudnia 2023r. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku” wraz z wręczeniem pamiątkowych dyplomów i statuetek laureatom.

Konkurs realizowany jest zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/296/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielania pomocy finansowej gminom Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku”.

Uchwałą NR L/430/2023z dnia 27 kwietnia 2023r. Rada Powiatu Gliwickiego przyznała nagrody laureatom w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska tj.:

I miejsce gm. Gierałtowice kwota 20 000 zł
Zadanie pn. „Bliżej przyrody. Sekrety drzew”;
Zadanie obejmowało przybliżenie mieszkańcom informacji dotyczących gatunków drzew rosnących na terenie Gminy poprzez wykonanie i zamontowanie tablic edukacyjnych, których treść opracowana została przez szkoły z terenu Gminy, wykonanie nasadzeń na Placu Targowym w Gierałtowicach oraz zorganizowanie warsztatów ekologicznych pn.: „Las obfitości”.

II miejsce gm. Rudziniec kwota 15 000 zł
Zadanie pn.: „Rewitalizacja i modernizacja zbiornika wodnego oraz zwiększenie bioróżnorodności roślin i zwierząt w sołectwie Kleszczów”;
Zadanie obejmowało rewitalizację i modernizację zbiornika wodnego poprzez wypompowanie wody, odmulenie zbiornika, wykonanie nowego przepustu pomiędzy częścią ze źródłami a częścią z rybami, wyłożenie agrowłókniną i ażurami, zasadzenie nowych roślin. Ponadto wyposażenie terenu w dekoracje solarne, stację do segregowania odpadów, stojak rowerowy, dom dla owadów

III miejsce gm. Wielowieś kwota 10 000 zł
Zadania pn.: „Rozwój przez zabawę – „Eko Park” Wielowieś”.
Zadanie obejmowało posadowienie eko – wiaty drewnianej wraz z ławostołem, wyposażonej w gry edukacyjne, tablice informacyjno-edukacyjne o tematyce ekologicznej, kosza do segregacji odpadów w Wielowsi – ul. Główna 1 oraz przygotowanie filmu edukacyjno-informacyjnego o projekcie.

Info: Powiat Gliwicki