PPK Pilchowice: Możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną…

0
225

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

W tym celu należy wysłać na nasz adres mailowy:

ppk@pilchowice.pl

wiadomość o treści:

„Ja niżej podpisany/a……………………………….. wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną.”

W celu weryfikacji prosimy o podanie numeru telefonu oraz opcjonalnie numeru klienta.

info: Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp z oo