Powiat Gliwicki: Współpraca ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej

0
181

Dalszej współpracy Powiatu Gliwickiego ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej poświęcone było spotkanie, zorganizowane 18 lutego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Powiat Gliwicki reprezentowali na nim starosta gliwicki Waldemar Dombek i wicestarosta Adam Wojtowicz, zaś Śl.ZPN: Jarosław Bryś – prezes Podokręgu Zabrze, Tomasz Kulczycki – wiceprezes i Herbert Jatta – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Śl.ZPN.

– Spotkanie dotyczyło wielu aktualnych spraw – relacjonuje wicestarosta Adam Wojtowicz. – Między innymi rozgrywek 78 klubów zrzeszonych w podokręgu oraz obecnej sytuacji sportowej poprzez pryzmat pandemii, a także wsparcia akcji zbierania sprzętu sportowego dla Kamerunu.  Omówiliśmy również coroczną akcję rozgrywek halowych, w których partnerem jest Powiat Gliwicki oraz potencjalną możliwość zorganizowania rozgrywek dla dzieci i młodzieży z naszych powiatów partnerskich. To było owocne spotkanie.

W tym roku Starosta Gliwicki obejmie swym patronatem turniej Halowej Ligi Podokręgu Zabrze – sztandarowy projekt Podokręgu Zabrze Śl.ZPN, stworzony na potrzeby rozwijania umiejętności gry w piłkę nożną oraz dalece rozumianej profilaktyki wychowawczej poprzez sport. Będzie to już 9. edycja tego turnieju. Ubiegłoroczna odniosła wielki sukces organizacyjno-sportowy – wzięło w niej udział 2 tys. zawodników grających w 6 halach sportowych, w 7 kategoriach wiekowych. Było to 240 godzin współzawodnictwa w duchu fair play, rozgrywek odbywających się w rodzinnej atmosferze, rozwijających sportową pasję młodych piłkarzy. Warto podkreślić, że udział w turniej jest bezpłatny dla uczestników z klubów Podokręgu Zabrze Śl.ZPN.

info: oraz foto: starostwo.gliwice.pl