Starostwo Gliwice

Powiat Gliwicki: Wodę pić, by zdrowym być!

Wodę pić, by zdrowym być!

     Zdrowie zaczyna się od… wody! O tym jak woda jest ważna w profilaktyce zdrowotnej i jakie są jej zalety przekonuje fundacja UNIKUM z Rudna, dzięki której uczniowie kolejnej szkoły zostali zaopatrzeni w specjalne dystrybutory wody. Szkoła to miejsce nauki takich przedmiotów jak matematyka, czy języki obce, ale też zdrowego stylu życia. Z takiego założenia wychodzą założycielki fundacji UNIKUM, dzięki którym kolejna placówka oświatowa w powiecie gliwickim została zaopatrzona w dystrybutor wody podłączony do sieci wodociągowej i wyposażony w filtry. Wszystko w ramach akcji “Wodę pić – zdrowym być”, która została zapoczątkowana w 2019 roku, kiedy to pierwszy dystrybutor został zainstalowany w Szkole w Rudnie. Pomysł spotkał się z pozytywnym przyjęciem zarówno przez dzieci, ich rodziców oraz Radę Pedagogiczną.
W styczniu br. ten sam cel postawiła sobie Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach, gdzie zostały zainstalowane dwa dystrybutory. W ramach realizacji projektu, który jest finansowany z akcji prewencyjnej PZU Pomoc To Moc dzieci otrzymają dodatkowo bidony.
Oficjalne przekazanie dystrybutorów oraz bidonów odbędzie się w piątek, 4 lutego 2022 w SP nr 5.

Cel akcji jest znacznie szerszy, niż tylko zaopatrzenie szkoły w urządzenia. Fundacja chce przede wszystkim szerzyć świadomość na temat roli wody w naszym organizmie oraz negatywnym działaniu cukru zawartego w napojach i sokach dla dzieci. Dodatkowo rodzice dzieci otrzymają pakiet informacji oraz będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z dietetykiem na temat “Woda a zdrowie dzieci”.

W szkołach, które wezmą udział w projekcie, dzieci będą miały możliwość skorzystania z regularnych zajęć prowadzonych podczas lekcji i poszerzania wiedzy o dobroczynnych właściwościach wody dla ciała, a także całego środowiska naturalnego.
Fundacja UNIKUM planuje kolejne dystrybutory dla szkół i na ten cel zbierane są środki finansowe. Wpłaty można przekazywać na konto fundacji.
Oprócz poszerzania świadomości o roli wody w organizmie i przyrodzie, UNIKUM organizuje inne akcje związane z profilaktyką chorób oraz pomocą osobom chorującym przewlekle.
Nasze motto to nieść uśmiech.

www.fundacjaunikum.pl