Podziękowania od rodziny Kosowskich

0
384
     Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości pogrzebowej Jerzego Kosowskiego oraz za słowa wsparcia i otuchy.
     Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Centrum Kultury w Knurowie za piękną oprawę muzyczną podczas pogrzebu.
 
                                             Żona i dzieci