W dniu 28.02.2019 razem z uczniami Zespołu Szkół im. Paderewskiego w Knurowie, którzy na co dzień działają w 1 Drużynie Harcerskiej w Knurowie Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Ziemi Gliwickiej wzięliśmy udział w wyjątkowej lekcji historii na temat młodzieżowych organizacji konspiracyjnych, które działały w okresie komunistycznym.

W 2010 roku napisałem książkę pt. „Działalność Jana Gdaka w Tajnym Harcerstwie Krajowym”, przed laty miałem okazję poznać tę wyjątkową postać.

To właśnie On opowiedział mi wszystko co wówczas przeżył, dziś po latach nie zapominamy o tych, którzy poświęcali swoje młode życie Bogu i Polsce.

Bohaterowie THK doczekali się pamiątkowej tablicy w budynku I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach.

Info: Piotr Larysz