OSP Leszczyny ( GBA 2,5/16 – Star 244 4×4, 589[s]45 )
alarmowo do zneutralizowania substancji ropopochodnych w Leszczynach,
przy ul. Ligonia , ul. Reymonta.

info: osp leszczyny