Andrzej Duda podpisał ustawę o „dodatku solidarnościowym” w wysokości 1400 zł – poinformowało biuro prasowe Prezydenta. Pieniądze mają trafić do tych, którzy stracili pracę po wybuchu epidemii.

Świadczenie będzie przyznawane co miesiąc za okres od czerwca do sierpnia. Ma przysługiwać przede wszystkim osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem.

„Celem ustawy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19” – czytamy w komunikacie KPRP.

Jak dodano, ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy.

„Dodatek będzie przysługiwał za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego” – czytamy.

Dodatek przysługuje tym, którzy płacili składki przez 60 dni w roku. Świadczenie będzie oskładkowane, ale już nieopodatkowane.

Dodatek nie zostanie wypłacony jednak wypłacony osobom pracującym na umowach zlecenia lub pracującym w oparciu o samozatrudnienie, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego.

Aby otrzymać dodatek, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS „nie później niż do 31 sierpnia 2020 r., w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym, a udostępnionego przez Zakład”.

Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne będą finansowane w całości z budżetu państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa przewiduje, że z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

W zmianie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziane zostało zwolnienie z podatku dochodowego kwoty dodatku solidarnościowego.

foto: internet