Ornontowice: Zajęcia dodatkowe z zoopsychologii w ZSP Ornontowice

0
441

W lutym i marcu grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii i technik hodowca koni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach miała okazję uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu zoopsychologii.

Zoopsychologia to nauka zajmująca się badaniem reakcji zmysłowych i instynktownych zachowań zwierząt, ich źródeł oraz mechanizmów.

Tematyka szkolenia skupiła się na zachowaniach psów i koni.

Podczas zajęć młodzież miała okazję dowiedzieć się m. in.:

– jak pies postrzega świat,

– jakie są naturalne wzorce zachowań psów,

– na czym polega socjalizacja szczeniąt,

– jak psy komunikują się ze sobą,

– jakie są najczęstsze problemy behawioralne psów i jak można je rozwiązywać,

– co jest przyczyną zachowań agresywnych u psów,

– jakie są podstawowe potrzeby koni,

– czym jest charakter, temperament, typy osobowości koni,

– jakie są najczęstsze zaburzenia zachowania i zachowania niepożądane u koni,

– jak konie postrzegają świat,

– w jaki sposób konie komunikują się między sobą (mowa ciała),

– na czym polegają podstawowe mechanizmy uczenia się koni.

Zajęcia odbywały się w trybie zdalnym na platformie TEAMS. Uczestnicy mają nadzieję, że w najbliższym czasie uda się przeprowadzić podobne zajęcia także w formie warsztatów na terenie stajni z wykorzystaniem koni.

Wiedza zdobyta podczas zajęć z pewnością przyda się młodzieży w przyszłej pracy zawodowej technika weterynarii i technika hodowcy koni. Uczestnicy mieli możliwość podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi swoich czworonogów i jednocześnie uzyskania fachowej porady specjalisty.

Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez mgr inż. Annę Łukaszek- zoopsychologa o spec. psy i konie, prezesa Fundacji Sonaba, nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

Info: ZSP Ornontowice