Ornontowice: Sukces ZSP Ornontowice w konkursie o Akredytację w programie Erasmus+

0
471

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach z dumą informuje o uzyskaniu Akredytacji w sektorze Kształcenie i Szkolenie zawodowe w ramach Akcji 1. Program Erasmus+ w konkursie 2020, która umożliwi zagraniczne praktyki zawodowe naszych uczniów.

Wniosek złożony w październiku 2020r. został pozytywnie zaakceptowany przez Narodową Agencję, dzięki czemu znaleźliśmy się w grupie 433 szkół ponadpodstawowych w Polsce, którym nadano certyfikat akredytacyjny. Przyznanie Akredytacji Erasmus potwierdza, że wnioskodawca opracował plan wdrożenia wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach swoich starań na rzecz rozwoju swojej organizacji.

Akredytacja Erasmus w sektorze Kształcenie i Szkolenie zawodowe umożliwia uproszczony dostęp do możliwości finansowania w ramach Akcji 1. Programu (na lata 2021–2027), obejmującej działania w zakresie mobilności edukacyjnej młodzieży, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i kadry zarządzającej w placówkach oświatowych. Jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

Pierwszy krok za nami. Teraz czas na kolejne starania mające na celu wspieranie beneficjentów programu na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Mamy nadzieję, że wykorzystamy uzyskaną Akredytację do działań wzmacniających jakość kształcenia zawodowego w naszej szkole poprzez nabywanie dobrych praktyk i nawiązanie ścisłej współpracy z placówkami zagranicznymi.

Info: ZSP Ornontowice