Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: PORZĄDEK_IX_27.06.2019

Info: ornontowice.pl