W miniony piątek, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego odbyło się podsumowanie działań Szkolnego Koła Wolontariatu.

Wraz z kończącym się rokiem szkolnym 2018/2019, swoją działalność podsumowało także Szkolne Koło Wolontariatu istniejące w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach. „W minionym roku przeszliśmy odpowiednie szkolenie BHP, poznaliśmy zasady i regulaminy, które obowiązują nas w pracy. Uczymy się szacunku i życzliwości wobec drugiego człowieka, staramy się również dawać innym to, co najcenniejsze – swoje serce i czas” – podkreślali wolontariusze.

Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej nr 3 co roku przeprowadza od 30 do 80 inicjatyw. W każdej z nichh, w zależności od potrzeby bierze udział od 2 do 80 wolontariuszy. W minionym roku uczestniczyli oni m.in. w „słodkim tygodniu”, kiermaszach, akcji „Anioły Radości”, zbiórce korków, akcji PAH, zbiórce pożywienia dla zwierząt, pomagali również osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Uczniowie SP3 udzielają się nie tylko w inicjatywach realizowanych w szkole. Dwie uczennice szkoły – Magdalena Frat i Julia Fojcik brały udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 75. rocznicy biwy pod Monte Casino. Wolontariusze SP3 co roku przygotowują także koncert noworoczny dla seniorów z Domu Pogodnej Starości w Bełku.

W minionym roku nad Szkolnym Kołem Wolontariatu opiekę sprawowali nauczyciele: Barbara Marcol, Alina Plaza-Kierszyn, Aleksandra Kurpanik, Marlena Stephan, Agnieszka Skudrzyk, Marzena Machnik, Beata Herdzina, Mirella Bartoszek oraz Bożena Bierowiec Chrustek.

W ramach akcji UNICEF w roku szkolnym 2018/2019 w SP3 zrealizowano projekt o konwencji praw dziecka, w którym wybrano „Szeryfa strzegącego praw dziecka w SP3”. Decyzją uczniów zostali nimi Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Bogusław Żelazny, oraz nauczyciele: Barbara Macol, Aleksandra Kurpanik i Krzysztof Grochla. Uczniowie złożyli również podziękowania na ręce osób wspierających działania Szkolnego Koła Wolontariatu.

Gratulacje i podziękowania na ręce wolontariuszy, nauczycieli koordynujących ich pracę oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 Bogusława Żelaznego złożył Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach Iwona Flajszok.

Info: czerwionka-leszczyny.pl