Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice
zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00
w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: 7. VII_sesja_25.04.2019 PORZĄDEK

Info: ornontowice.pl