NewsyPilchowice

Odznaczenia państwowe dla pracownic DPS-u „Zameczek”

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych kilkudziesięciu osobom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach  życia społecznego i w pracy zawodowej. Wśród odznaczonych były pracownice Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.

Ordery i odznaczenia państwowe – złoty Krzyż Zasługi oraz złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczał wojewoda śląski. 17 osób odebrało honorową Odznakę Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, nadaną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Odznaczeniami państwowymi uhonorowane zostały m.in. pracownice prowadzonego przez Powiat Gliwicki DPS „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.  Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymały Teodora Gardzińska i Eugenia Maciak. Srebrne Medale za Długoletnią Służbę odebrały:Barbara Majewska, Barbara Golec, Iwona Nowak, Dorota Podlas i Alina Polak.

odznaczone pracownice

info: starostwo.gliwice.pl