NewsyRegion

Dofinansowane projekty

Powiat Gliwicki otrzymał dofinansowanie do dwóch zrealizowanych inwestycji drogowych.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Transport – w ramach Poddziałania 7.1.2., Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Powiat Gliwicki otrzymał je na dwa projekty. Pierwszy to „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916 S Żernica-Smolnica – odcinek od km 5+500 do km 6+000”. Inwestycja ta zrealizowana została w 2013 r. Jej wartość wyniosła 818 427,16 zł, a przyznane dofinansowanie stanowi 85 proc. tej kwoty, tzn. 655 678,07 zł.

Drugie dofinansowane zadanie to „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2981S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie”. Inwestycja ta zrealizowana została w 2014 r. Kosztowała 324 045,73 zł, z czego dofinansowane zostało 65,02 proc., czyli  210 694,53 zł.

dofinansowane projekty

info: starostwo.gliwice.pl