KnurówNewsy

„Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”.

Zostały wybrane firmy na zadanie:
„Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie.
Część 2: Budowa placu zabaw.

Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie obejmuje wykonanie robót w zakresie przebudowy 2 nowych oddziałów przedszkolnych, w których skład wchodzą:
– sale dydaktyczne,
– hol z szatnią,
– zaplecze sanitarne dla dzieci oraz szatnia oraz toalety dla personelu.
Ponadto przedmiotem zamówienia jest przebudowa części kuchni zlokalizowanej na I piętrze (w tym dostawa i montaż wyposażenia kuchni) oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Część 2: Budowa placu zabaw obejmuje roboty budowlane określone szczegółowo w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) , stanowiących załącznik do SIWZ.

Na część 1 zamówienia udzielono firmie:
– A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek z Gliwic za kwotę 1 165 000 zł.
Na część 2 zamówienia udzielono firmie:
– COLOR-SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski z Bierunia za kwotę 196 059.50 zł

Więcej:
http://www.knurow.edu.pl/…/1070-nowa-bajka-przebudowa-miejs…