Czerwionka-Leszczyny

Nabór wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych w 2016 roku w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny

I N F O R M A C J A

 

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wykonanie przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2016 roku.
Wnioski można składać w terminie do 23 września 2015 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej nr 9.

Zakres przedmiotowy składanych wniosków o inicjatywę lokalną w 2016 roku powinien dotyczyć w szczególności rozbudowy lub remontu budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Charakter zadań powinien przynieść konkretne efekty w zakresie poprawy warunków życia dla wspólnot lokalnych.

Zarządzenie Burmistrza w powyższej sprawie Nr 414/15 z dnia 9 września 2015 roku oraz wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej są opublikowane w BIP pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

oraz jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Pliki do pobrania:

  1.   Pełna treść informacji
  2.   Zarządzenie Nr 414/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 września 2015 roku w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2016 roku.
  3. Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej 

Więcej informacji nt. samej idei Inicjatywy Lokalnej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/inicjatywa-lokalna

info: http://czerwionka-leszczyny.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2809&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=16

inicjatywwa lokalna