Książki naszych marzeń

0
654
Zgodnie z założeniami Rządowego programu „Książki naszych marzeń” Wydział Edukacji wspólnie z dyrektorami szkół opracował i złożył wniosek dotyczący udzielenia wsparcia finansowego na wyposażenie bibliotek szkolnych. Program dotyczy szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Organ prowadzący, którym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymał wsparcie finansowe w łącznej kwocie 17.350 zł.
Do projektu przystąpiło 10 jednostek oświatowych, które otrzymały wsparcie w następujących kwotach:

1)      Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach – 2.170 zł.

2)      Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach  – 2.170 zł.

3)      Szkoła Podstawowa w Książenicach – 1.300 zł.

4)      Szkoła Podstawowa w Palowicach – 1.300 zł.

5)      Szkoła Podstawowa w Przegędzy – 1.300 zł.

6)      Szkoła Podstawowa w Stanowicach – 1.300 zł.

7)      Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach – 1.300 zł.

8)      Zespół Szkół Nr 5 w Bełku – 2.170 zł.

9)      Zespół Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach  – 2.170 zł.

10)    Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach – 2.170 zł.

Na wysokość otrzymanej kwoty wsparcia wpływ miała liczba uczniów w danej szkole.

info: czerwionka-leszczyny.pl

logo-knm-150x150