Metropolia: ZTM dba o środowisko i jakość życia mieszkańców oraz zachęca

0
202

ZTM dba o środowisko i jakość życia mieszkańców oraz zachęca

do budowania lepszego miejsca do życia – publikacja pierwszego raportu
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

„Raport społecznej odpowiedzialności Zarządu Transportu Metropolitalnego za rok 2020“ to pierwszy tego typu dokument organizatora transportu, przygotowany według międzynarodowych wytycznych. Prezentuje on wizję budowania lepszego miejsca do życia dzięki odpowiedniemu zarządzaniu komunikacją miejską.

• W opublikowanym „Raporcie społecznej odpowiedzialności Zarządu Transportu Metropolitalnego za rok 2020” znajdziemy najważniejsze działania organizatora transportu podejmowane na rzecz zrównoważonych miast i regionu, społeczności lokalnych, środowiska i ładu korporacyjnego.
• W 2020 roku ZTM – w ramach budowania przyjaznego miasta – optymalizował siatkę połączeń i podejmował działania przeciwdziałające wykluczeniu komunikacyjnemu. Dodatkowo wdrażał nowoczesne kanały obsługi pasażerów, realizował działania na rzecz bezpieczeństwa i wspierające rozwój pracowników.
• Poprzez szereg nowych inicjatyw, ZTM realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju zdefiniowane przez ONZ.
• Raport został stworzony w oparciu o międzynarodowe wytyczne GRI Standards, które są wzorem dla firm do raportowania ich odpowiedzialności w biznesie.
Raport kompleksowo przedstawia najważniejsze działania podejmowane przez ZTM, które wpływają na poprawę jakości życia ponad 2 mln mieszkańców zamieszkałych na terenie 56 miast i gmin (Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i gminy ościenne). W dokumencie znajdują się zarówno ważne zagadnienia dla każdego mieszkańca żyjącego na obszarze 2,5 tys. km², jak i wszystkich interesariuszy ZTM, z którymi organizator transportu prowadzi dialog. Mowa tu o przedstawicielach: miast i gmin, pasażerów, operatorów, usługodawców, lokalnych społeczności i wszystkich tych, którzy wykazują zainteresowanie Zarządem Transportu Metropolitalnego.
– Właściwie zarządzana komunikacja miejska wpływa pozytywnie na środowisko i jakość życia całego społeczeństwa. Zmniejsza korki, minimalizuje problemy z parkowaniem i uwzględnia wiele potrzeb różnych grup społecznych – mówi Andrzej Stangret, zastępca dyrektora ds. handlowych w ZTM, odpowiedzialny za budowanie strategii CSR firmy. Dlatego nasza misja, jako organizatora transportu, jest w gruncie rzeczy CSR-owa. Za cel nie tylko obieramy zwiększanie pozytywnego oddziaływania społecznego i środowiskowego w regionie poprzez organizowanie przewozów 1500 autobusów, tramwajów i trolejbusów. Chcemy zmieniać postrzeganie komunikacji miejskiej i budować świadomość jej znaczenia, dbać o bardziej zrównoważone i ekologiczne miejsce do życia – dodaje Stangret.
„Raport społecznej odpowiedzialności Zarządu Transportu Metropolitalnego za rok 2020“ został przygotowany według międzynarodowych wytycznych GRI Standards, uwzględnia także Cele Zrównoważonego Rozwoju (z ang. SDGs). Tematy, które pojawiły się w raporcie zostały wspólnie zdefiniowane przez interesariuszy w ramach dialogu przeprowadzonego zgodnie ze standardem AA 1000. Raport nie tylko prezentuje podejmowane działania ZTM w zakresie kluczowych obszarów CSR, ale i precyzyjnie podsumowuje ubiegły, 2020 rok. – Można w nim znaleźć informacje o tym, jakie działania podejmujemy jako organizator transportu na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, np. rozwijając siatkę połączeń czy wprowadzając udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, inwestując w tabor, właściwie informując czy współpracując z organizacjami pozarządowymi. Oczywiście kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo dlatego w raporcie nie zabrakło treści o tym, jak współdziałamy ze służbami mundurowymi oraz innymi organizatorami transportu, przeciwdziałamy wypadkom i rozprzestrzenianiu się COVID-19 – tłumaczy Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM. – W raporcie przeczytamy także o nowych inicjatywach w ramach współpracy z pasażerami i tworzeniu nowoczesnych kanałów ich obsługi (np. wprowadzenie nowej platformy e-POP, uruchomienie nowej aplikacji z szeregiem funkcjonalności, stałe rozwijanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Nie zabraknie też ciekawostek, o których nie mówiliśmy wcześniej, np. o tym, jak nasi pracownicy angażują się społecznie np. poprzez udział w wolontariatach – dodaje Gutowska.

Oprócz charakteru informacyjnego, raport jest podkreśleniem gotowości do dalszego rozwoju i impulsem do przeglądu dotychczasowych działań jednostki. Dlatego Zarząd Transportu Metropolitalnego dalej będzie rozwijać usługi i ofertę biorąc pod uwagę oczekiwania interesariuszy, aby budować przyjazne, nowoczesne i ekologiczne miasta. Na przykład ułatwiać podróżowanie, rozszerzać obsługę klienta i kontynuować starania o wysoką jakość i standard usług przewozowych. Działania te, w połączeniu ze wspólną dbałością o bardziej zrównoważone i ekologiczne miejsce do życia sprawią, że będzie wzrastać pozytywne postrzeganie regionu.

„Raport społecznej odpowiedzialności Zarządu Transportu Metropolitalnego za rok 2020“ można znaleźć na stronie internetowej ZTM: www.metropoliaztm.pl