InformacjeKnurów

LWSM w Knurowie: Przetarg – ul. Dywizjonu 303 1B/9 – IV piętro

Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie własności lokalu mieszkalnego: Mieszkanie o powierzchni użytkowej 67,00m2 składające się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju położone w Knurowie przy ul. Dywizjonu 303 1B/9 – IV piętro.

Cena wywoławcza – 190.885,00 zł.

Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum – 1000,00 zł.

Termin przetargu – 15.02.2018  r. o godz. 10:00.

Wadium w wysokości 19.100,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 09:00.

Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 14.02.2018r. do godz. 15:00.

Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 12.02.2018  r. od godz. 14:00 do 15:00.

Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.

Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon 235-14-25 wewn.34. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Info: lwsm.pl