Krzysztof Jojko – samodzielnym referentem w Pionie Techniczno-Informatycznym w knurowskim MCE

0
1114

24 kwietnia 2017 r. zakończyła się służba przygotowawcza pracownika Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.
Po zdaniu egzaminu przed komisją złożył ślubowanie w obecności dyrektora MCE Anny Misiura i szefów pionów, w których realizują obowiązki służbowe.

Pracownik, który złożył ślubowanie to:

– Krzysztof Jojko – samodzielny referent w Pionie Techniczno-Informatycznym,

Treść roty brzmi: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Po ceremonii dyrektor MCE Anna Misiura złożyła pracownikowi gratulacje i wręczyła akt ślubowania. Była też okazja do pamiątkowego zdjęcia i podzielenia się doświadczeniami pracy w administracji.

http://www.knurow.edu.pl/