Ci którzy pobierają świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus nie muszą w tym roku składać wniosku o jego przyznanie.

Wnioski wypełniają jedynie rodzice nowo narodzonych dzieci wskazała środę szefowa MRP i PS – Marlena Maląg – w przeszłości 1 lipca był terminem w którym rozpoczynał się nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 +, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przypomniała, że wniosek złożony w ubiegłym roku zakłada wypłaty środków do końca maja 2021 w ramach programu Rodzina 500 +

Świadczenie wychowawcze przyznane jest wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.