Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja na wysokości ul. Lutra, Padlewskiego, Floriana, Bohaterów Warszawskich, Sądowej i Franklina Roosevelta”.

Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o. o., z Radzionkowa. Wartość robót wynioał 192 363,05 PLN brutto. Zadanie w 49,5% objęte zostało dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, łącznie z przebudową ul. Piłsudskiego i budową ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Roosevelta.

W ramach zadania zostały wykonane doświetlenia 6 przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. 3 Maja.

Zakres robót obejmował:

  • budowę linii kablowych oświetleniowych,
  • budowę słupów oświetleniowych,
  • zabudowę opraw oświetleniowych,
  • montaż wysięgników,
  • zabudowę elementów sterowania oświetleniem,
  • zabudowę elementów ochrony przeciwporażeniowej.

Info: um.zabrze.pl