Kraj: Ranking miast z najwyższym wynagrodzeniem / Knurów w środku stawki

0
762

Opracowano ranking, który przedstawia zestawienie miast porównanych pod kątem przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw zatrudniające więcej niż dziewięć osób. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2021 w Polsce średnia pensja wyniosła 6001 zł, a najwyżej sklasyfikowanymi miastami w rankingu są Lubin oraz Ścinawa, gdzie przeciętne wynagrodzenie w tych miejscowościach wynosi 10 077 zł. Na ostatnim miejscu znalazło się Kępno z wynikiem 4245 zł.

W województwie śląskim najlepiej zarabia się w Jastrzębiu-Zdroju (8988 zł), które plasuje się na 3. miejscu ogólnopolskiego rankingu. Katowice zajęły 12. pozycję (6925 zł), natomiast Gliwice zameldowały się na 21. lokacie (6698 zł). Knurów z wynikiem 5063 zł znajduje się na 467 miejscu w rankingu. Wyżej o trzy oczka znalazła się Czerwionka-Leszczyny (5079 zł). Według danych GUS najgorsze zarobki są w Kłobucku i Krzepicach, gdzie przeciętne wynagrodzenie wynosi 4436 zł.

Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto jest to stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie – po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą (zarobkowe wykonywanie przez osoby fizyczne – na zlecenie i na rachunek podmiotów gospodarczych) oraz zatrudnionych za granicą.

Wynik uzyskiwany przez Główny Urząd Statystyczny to stosunek sumy wynagrodzeń brutto, wypłacanych w firmach zatrudniających więcej niż 9 osób, do liczby osób pracujących. W statystykach uwzględnia się wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Płace osób wykonujących obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych nie są brane pod uwagę. Dane o przeciętnych wynagrodzeniach podawane są w ujęciu brutto, czyli razem z podatkiem dochodowym PIT oraz składkami na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

AW

Źródło: GUS

Fot. Canva