Ciekawostki z ...InformacjeKraj

Kraj: Koniec darmowego Facebooka, Instagrama i YouTube’a

Darmowe przeglądanie social mediów wkrótce może okazać się niemożliwe. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał zalecenia nakazujące operatorom mobilnym zaprzestanie świadczenia dostępu do wybranych usług i treści oferowanych w internecie w modelu „zero rating”, uznanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za dyskryminujący i sprzeczny z ideą otwartego internetu.

W ostatnich latach operatorzy mobilni często oferowali swoim klientom darmowy dostęp do wybranych usług internetowych, takich jak Facebook, Instagram czy YouTube, w ramach tzw. modelu „zero rating”. Ten model pozwalał na korzystanie z wybranych aplikacji bez pomniejszania limitu danych. Teraz jednak, na skutek interwencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, te korzystne oferty będą musiały zostać wycofane z rynku.

Dla wielu użytkowników, zwłaszcza młodszych, którzy korzystają z telefonów na kartę i mają ograniczone pakiety danych, darmowy dostęp do popularnych serwisów społecznościowych był znaczącym udogodnieniem. Oferty tego typu pozwalały im swobodnie korzystać z Facebooka, Instagrama czy YouTube’a bez obaw o przekroczenie limitu danych. Teraz będą musieli bardziej świadomie zarządzać swoim pakietem danych, co może wpłynąć na ich sposób korzystania z internetu.

W drugim półroczu 2023 roku przeprowadzona została kontrola przestrzegania przez największych operatorów mobilnych świadczących usługi dostępu do internetu. Kontroli zostały poddane oferty największych polskich dostawców usług dostępu do internetu takie jak Polkomtel Sp. z o.o., Canal+ Polska S.A., Polsat Cyfrowy S.A., P4 Spółka z o.o., T-Mobile czy Orange.

Kontrola Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej potwierdziła, że wszyscy kontrolowani operatorzy sprzedają dostęp do wybranych usług i treści w modelu „zero rating”. Model ten występuje, gdy dostawca usług internetowych stosuje zerową cenę za ruch danych związany z określoną aplikacją lub klasą aplikacji, a dane nie są wliczane do żadnego limitu danych obowiązującego w usłudze dostępu do internetu.

W tej sytuacji Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej mając na uwadze ustalony stan faktyczny jak również rozumiejąc sytuację klientów i przedsiębiorców, podjął decyzję o wydaniu dla kontrolowanych przedsiębiorców zaleceń nakazujących:

– zaprzestanie zawierania umów oraz stosowania wzorców umownych obejmujących usługi rozliczane w modelu „zero rating”. Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych.

– modyfikację obowiązujących umów zawierających usługi rozliczane w modelu „zero rating” w taki sposób by Spółka nie świadczyła usług rozliczanych w modelu „zero rating”. Przedsiębiorcy powinni dokonać modyfikacji umów zawartych zarówno przed dniem doręczenia zaleceń pokontrolnych, jak również umów zawartych w okresie od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych do upływu 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych, w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych.

Operatorzy, którzy oferowali usługi w modelu „zero rating”, muszą dostosować się do nowych wytycznych. W ciągu 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, operatorzy muszą przestać oferować darmowy dostęp do wybranych usług. W dłuższej perspektywie, w ciągu 24 miesięcy, wszystkie obowiązujące umowy muszą zostać zmodyfikowane w celu usunięcia usług rozliczanych w modelu „zero rating”.

Info: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Fot. Canva