Kraj: Jeździsz na elektrycznej hulajnodze? Koniecznie przeczytaj!

0
847

Od dziś obowiązuje ustawa regulującą status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Przepisy wprowadzają m.in. ograniczenia w prędkości poruszania się e-hulajnogą, pojawiły się też ograniczenia wiekowe.

Od 20 maja hulajnogą elektryczną można poruszać się po drodze dla rowerów lub pasie ruchu dla rowerów z prędkością do20 km/h, lub – w przypadku braki drogi dla rowerów – po jezdni, na której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Na tego typu drodze kierowcę hulajnogi nadal obowiązuje ograniczenie prędkości do 20km/h. Według ustawy na hulajnodze elektrycznej można poruszać się – wyjątkowo -chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku gdy chodnik znajduje się wzdłuż jezdni z ograniczeniem prędkości do  30 km/h i nie ma wydzielonej drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów. Na tego typu chodnikach kierowca hulajnogi elektrycznej musi dostosować prędkość do pieszych, nie utrudniać im swobody ruchu, zachować ostrożność i ustępować pierwszeństwa.

Parkowanie
Według nowych przepisów hulajnogę elektryczną należy parkować na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku jest możliwe, jeśli hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika lub gdy szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Ograniczenia wiekowe
Osoby w wieku od 10 lat do 18 lat chcące kierować hulajnogą elektryczną muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w strefie zamieszkania.

Tego nie wolno robić
Regulacje zawarte w projekcie ustawy zabraniają m.in.: poruszania się hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h, kierowania hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego po spożyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, przewożenia innych osób, zwierząt i przedmiotów, ciągnięcia lub holowania innych pojazdów. Ponadto nie wolno pozostawiać hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Kary

Za niestosowanie się do przepisów przewidziano kary:
– za korzystanie podczas jazdy z telefonu, przy jednoczesnym trzymaniu słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat 200 zł.
– przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł.
– za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł.
– za naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku grozi mandat w wysokości 100 zł.
– za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu zapłacimy 350 zł.

Info: gov/ gliwice.eu

Fot. Freepik