Knurów: Konferencja z okazji 100 lecia Unii Krywałd.

0
437
Knurów:
Konferencja z okazji 100 lecia Unii Krywałd.
 
Dlaczego Emil Kiszka?
Nadanie imienia wspaniałego sportowca,reprezentanta Polski, trenera i wychowawcy młodzieży obiektom, na których aktualnie młodzież realizuje lekcje wychowania fizycznego, trenuje i rywalizuje w różnych dyscyplinach sport jest pięknym mostem łączącym pokolenia
sportowców, a jednocześnie godnym lokalnym upamiętnieniem Emila Kiszki.
 
Nadanie imienia Emila Kiszki obiektom sportowym przy LO w Knurowie
Niniejszym ogłasza się, że obiektom sportowym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Knurowie nadaje się imię Emila Kiszki – Knurowianina, wielkiego lekkoatlety, wielokrotnego reprezentanta i rekordzisty Polski, olimpijczyka.
Niech Jego sportowa postawa, hart ducha, motywacja i talent będą przykładem dla młodych pokoleń sportowców uczniów szkoły, mieszkańców miasta Knurów i Powiatu Gliwickiego!
 
Knurów, VI Miting im. Emila Kiszki, 10 czerwca 2022r.
 
Bohater lokalnej społeczności
100 lat po założeniu Unii Krywałd bardzo potrzeba nam wzorca osobowościowego, autorytetu dla młodzieży.
Podziwiamy siłę charakteru, którą trzeba było mieć, aby pomimo wojennych okaleczeń sięgnąć po sukcesy sportowe najwyższej rangi krajowej, a nawet międzynarodowej.
Wychowanie przez sport jest dobrą drogą do budowania silnego społeczeństwa i to się panu Emilowi Kiszce udawało nadzwyczajnie.
Jest wspaniałą sprawą praca nieprzeciętnego człowieka dla lokalnej społeczności.