Czerwionka-Leszczyny: Jubileusz 35 lecia Przedszkola nr 10 w Czerwionce-Leszczynach. /1987- 2022/

0
276
Czerwionka-Leszczyny:
 
Uroczystą akademią zorganizowaną w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, obchodziliśmy w zeszłym tygodniu Jubileusz 35 lecia Przedszkola nr 10 w Czerwionce-Leszczynach. /1987- 2022/
 
W Przedszkolu funkcjonuje 8 oddziałów: w tym 5 integracyjnych. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne. Tworzy bezpieczne warunki do poznania świata, zabawy i nauki, a każde dziecko niezależnie od rodzaju zaburzeń ma prawo do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola z oczywistym uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości. czytamy w biuletynie wydanym z okazji Jubileuszu.
 
9 czerwca spotkaliśmy się w Sali Widowiskowej CKE Czerwionka-Leszczyny, aby uroczystą Akademią, wspólnie świętować ten piękny Jubileusz.
 
Były prezentacje Grup przedszkolnych, w postaci tańców, śpiewów i pokazów umiejętności. Aktualni wychowankowie i absolwenci, jak również wspaniałe grono pedagogiczne, zaprezentowało się w zawodowo wyreżyserowanych, przygotowanych i przedstawionych programach artystycznych. Goście w podziękowaniu otrzymali pamiątkowe medale. Życzenia złożyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Rybniku w osobach Damian Mrowiec, Starosta Powiatu Rybnickiego wraz ze swoim zastępcą Markiem Profaska. Po nich dotarliśmy do wielu ciepłych, miłych i budujących słów, życzeń, które w imieniu Burmistrza Władysława Janiszewskiego, na ręce Pani dyrektor Gabrieli Grochla, złożył jego zastępca Andrzej Raudner. W imieniu europosłanki Izabeli Kloc, życzenia przekazała Izabela Rajca, następnie do życzeń dołączyli się przedstawiciele szkół i przedszkoli z terenu miasta Czerwionki-Leszczyn.
 
Pragniemy również jako Redakcja Platformy Informacyjnej złożyć Najserdeczniejsze życzenia przynajmniej 100 lat rozwojowej i jakże potrzebnej działalności. Z pewnością i z nie skrywaną przyjemnością przyglądać się będziemy i przekazywać naszym Czytelnikom migawki z życia placówki.
 
 
/arc/