Knurów: Za równy miesiąc odbędą się wybory parlamentarne

0
265

Dokładnie za miesiąc odbędą się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Są już znane obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie naszego miasta. W środę w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane specjalne Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów w tej sprawie.

W Knurowie pojawią się 22 lokale wyborcze, z czego aż 12 z nich będą dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Głosowanie odbędzie się 15 października 2023 roku między godziną 7:00 a 21:00. Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany jest okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Głosować można także korespondencyjnie. Aby mieć taką możliwość, wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, zaliczeniu do I grupy inwalidów, zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny; wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych; wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach II najpóźniej do dnia 2 października, z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 10 października.

Jest także możliwość oddania swojego głosu przez pełnomocnika. Jak to zrobić? Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, zaliczeniu do I grupy inwalidów, zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Knurów najpóźniej do dnia 6 października 2023 roku.

Info: BIP Knurów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here