GliwiceInformacje

Gliwice: Zajęcie pasa drogowego

W najbliższy poniedziałek – 18 września rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Siennej. Roboty prowadzone będą w rejonie skrzyżowania z ulicą Rolników, przy częściowym zajęciu jezdni. Zachowany zostanie przejazd dla pojazdów. Zakończenie prac w tym miejscu planowane jest 20 września br.

Piesi natomiast muszą liczyć się z utrudnieniami, w rejonie skrzyżowania ulic: Rybnickiej i Żwirki i Wigury, gdzie w zieleńcu, od 20 września budowane będzie przyłącze teletechnicznego. Prace, powinny zostać zrealizowane do końca przyszłego tygodnia.

Info: ZDM Gliwice