Knurów: Wykład i Spotkanie słuchaczy UTW.

0
1090

Knurów:

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na ogólnodostępny
wykład do sali „Kino, Scena , Kultura” – w środę, 1 lutego br, o godz.
17.00. Wykład pt. ‚Śląskie Boże Narodzenie” wygłosi autor książek o
Śląsku – Marek Szołtysek. Spotkanie uświetni występ uniwersyteckiego
teatru „Antrakt” z przedstawieniem ” Kolędników z Zagajowa”.

Zaś w piątek, 3 lutego, o godz. 19.00 – Knurowski UTW zaprasza do sali
„Sztukaterii” na kolejne spotkanie z cyklu „Odkryj innym swój talent”.
Gospodyniami wieczoru będą siostry Kornelia Matysik i Gabriela Kobiołka,
które przedstawią „Historię życia”. W części muzycznej wystąpi Joanna
Świdrak.

informuje Tomasz Reginek – Prezes UTW