InformacjeKnurówUrząd Miasta Knurów

Knurów: Wybory ławników na kolejną kadencję

Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r., poz. 217) Rada Miasta Knurów do końca października 2023 roku wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2024 r. nową kadencję, która potrwa do 2027 roku, Rada Miasta Knurów dokona wyboru:

do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach: – 6 ławników

do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach: – 6 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 4 ławników.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Druki zgłoszeń pobiera się i składa w Biurze Obsługi Rady Miasta (Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, I-sze piętro, pokój nr 19, tel. 32 339-22-58, 32 339-22-67).

Dokumenty te są również dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Spis podmiotów > Rada Miasta > Wybory ławników 2024-2027 oraz na stronie Urzędu Miasta Knurów.

To kto może zostać ławnikiem, a kto nie, a także szereg innych szczegółów znajduje się w specjalnej zakładce: https://www.knurow.pl/miasto-knurow/wybory-lawnikow

info: Knurów – zawsze po drodze