InformacjeKnurów

Knurów: We wtorek upływa termin składania wniosków na realizację zadań publicznych

Kwotę 548 000 złotych przeznaczono w nowym budżecie miasta na dofinansowanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie organizacji szkoleń dla dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji, działań proekologicznych i aktywizujących mieszkańców oraz wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin, czy też prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2024 (Uchwała nr LXXXI/992/2023 Rady Miasta Knurów z dnia 29.12.2023 r.) i obejmują:

• szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji (w szczególności: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, pięściarstwo, sporty siłowe, tenis stołowy, rekreacja biegowa, pływanie, kickboxing, karate),
• organizację i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin,
• organizację działań opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci młodzieży,
• prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień
• organizacji działań proekologicznych,
• organizacji działań aktywizujących mieszkańców.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się po rozstrzygnięciu konkursu – począwszy od dnia podpisania umowy z Gminą Knurów, a skończy nie później niż do 15 grudnia 2024 roku.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 6 lutego 2024 roku.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunki umowy, zasady kontroli i oceny zawarte są w Zarządzeniu Prezydenta Knurowa o ogłoszeniu o konkursie. Treść Zarządzenia oraz formularz ofertowy dostępne są w formie plików do pobrania na końcu artykułu.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać także pod numerem telefonu: 32 339-22-84

FORMULARZ OFERTOWY

Info: UM Knurów