Walne zebranie sprawozdawcze w knurowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na zebranie z 37 członków OSP stawiło się 21 – zebranie jest prawomocne.

  Tradycyjnie i zgodnie ze statutem Ochotniczej Straży Pożarnej, odbyło się Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Knurowie.

  Na Walnym Zebraniu zgodnie z zaplanowanym i zatwierdzonym porządkiem obrad, członkowie OSP w Knurowie przyjęli: – sprawozdanie z działalności za rok 2018, sprawozdanie finansowe za 2018 rok, sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej za rok 2018 oraz członkowie zatwierdzili plan działalności i plan finansowy na rok 2019.

 Komisje statutowe działały w składzie:

Komisja Uchwał i Wniosków: dh Kazimierz Warzocha, dh Kacper Wiercioch

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: dh Grzegorz Stanik, dh Damian Głowacki

Sprawozdanie z działalności za 2018 oraz Plan działań na 2019 – przedstawiła Marta Szkoda

Sprawozdanie finansowe za 2018 oraz Plan finansowy na 2019 – Magda Prostyńska

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – odczytał Robert Hetwer.

Protokolantem w w/w Zebraniu – był Łukasz Daroń

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Andrzej Pach.

 

     Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Piotr Dudło – sekretarz Miasta Knurów i równocześnie Prezes Miejskiej OSP, Tomasz Rzepa – Przewodniczący Rady Miasta Knurów, młodszy kapitan Michał Rutecki – dowódca JRG PSP Knurów.

  Nie wielu mieszkańców wie, że w 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie uczestniczyła w 43 akcjach ratowniczych, w tym, gaszenie pożarów – 24, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 6 alarmów, zabezpieczenie miasta: 2 kolizje drogowe, 3 kontrole PSP 1, ćwiczenia kompanii 2 , interwencje – 5.

  Działalność knurowskiej OSP nie ogranicza się tylko do granic administracyjnych naszego miasta. W 2018 druhowie wspierali osobowo i sprzętem mieszkańców gmin Pilchowice, Rudziniec i Gierałtowice.

 Warto osobowo wymienić druhów i ich zaangażowanie w akcjach ratowniczych, w których uczestniczyli: Krzysztof Steiman – 37x, Damian Steiman – 33x, Marek Steiman 31x, Kazimierz Warzocha 11x, Łukasz Daroń – 22x, Robert Hetwer – 28x, Michał Sabasz – 14x, Przemysław Zaciera – 30x, Wójcicki Przemysław – 14x, Król Tomasz – 4x.