Knurów: Uroczystość św. Piotra i Pawła

0
704

Świętych Apostołów Piotra i Pawła – uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim i prawosławnym obchodzona 29 czerwca ku czci świętych apostołów: Piotra i Pawła, zwanych Książętami Apostołów, pierwszymi wśród zwierzchnich dla podkreślenia ich wyjątkowych zasług dla Kościoła oraz jako przykład ich wiary i powołania dla wszystkich wiernych Kościoła.

Msza w intencji pracowników, emerytów i rencistów kopalni JSW „Knurów-Szczygłowice”, odbyła się  o godzinie 10:00 w kościele pw. śś. Cyryla i Metodego.

Była to również okazja do świętowania kolejnej rocznicy urodzin ks. Piotra Larysza. W tym dniu uhonorowany został on najwyższym wyróżnieniem miejskim – Laurem Knurowa 2020.

Święci Piotr i Paweł, są patronami knurowskiej Kopalni.  Władze świeckie, kościelne oraz wierni spotykają się na wspólnej Mszy świętej po której składane są kwiaty. W tym roku po raz pierwszy pod pomnikiem Świętej Barbary.

Homilię wygłosił ks. proboszcz Parafii NMP Królowej Świata – Grzegorz Kusze.


29 czerwca przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – patronów kopalni „Knurów-Szczygłowice”.

Z tej okazji o godz. 10:00 odbyło się uroczyste nabożeństwo w Parafii pw. św.św. Cyryla i Metodego w Knurowie.

Msza święta została odprawiona w intencji górników i wszystkich pracowników KWK Knurów-Szczygłowice.

Homilię wygłosił ks. proboszcz Parafii NMP Królowej Świata – Grzegorz Kusze.

Po Eucharystii wierni i zaproszeni goście w asyście pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej KWK Knurów pod batutą Mariusza Kowalczyka przemaszerowali na skwer u zbiegu ulic Kopalnianej i Dworcowej pod figurę św. Barbary – świeżo zamontowanej patronki miasta.

Informacje o patronach:

Szymon był apostołem, który otrzymał od Jezusa nowe imię – Piotr. To właśnie jemu po swoim zmartwychwstaniu Chrystus przekazał władzę pasterską. Swoją działalność Piotr prowadził poza Jerozolimą – w Samarii, Lidzie, Jaffie i Cezarei Nadmorskiej. Wędrował do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej, a potem do Rzymu. Tutaj założył gminę chrześcijańską i został jej pierwszym biskupem. Po śmierci Heroda wrócił do Jerozolimy, a podczas prześladowania chrześcijan przez Nerona w latach 64-67 św. Piotr został aresztowany i ukrzyżowany głową w dół.

Św. Paweł natomiast pochodził z żydowskiej rodziny i jako młody chłopak był zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Kiedy około 35 r. z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku, aby tam ścigać chrześcijan, przeżył gwałtowne nawrócenie. Przyjął wtedy chrzest i zmienił imię na Paweł. Stał się gorliwym wyznawcą i nauczycielem Dobrej Nowiny. Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem.

Według przekazów obaj Apostołowie mieli ponieść śmierć w tym samym, 67 roku.

Relacja: Agnieszka Łyko