Knurów: Kandydaci w okręgach - prezentacje indywidualneMiasto Knurów

Knurów: Sylwia ALCZYŃSKA – Kandydatka do Rady Miasta

Drodzy mieszkańcy Knurowa,

    Na co dzień pracuję w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 jako nauczyciel języka angielskiego. Za wyróżniającą pracę oraz zaangażowanie w edukację otrzymałam Nagrodę Prezydenta Miasta.

   Sprawy oświaty i kultury są szczególnie bliskie memu sercu, a nauczanie i wychowywanie przyszłych pokoleń to moja pasja.

Na co dzień staram się łączyć obowiązki zawodowe z wychowywaniem dwójki dzieci, w czym wspiera mnie mąż, Grzegorz.

Kandyduję do Rady Miasta z KWW Wspólnie dla Knurowa z Okręgu nr 3.

 

 

*materiał sfinansowany przez KWW Wspólnie dla Knurowa