Kandydaci na Prezydenta Miasta Knurów

Knurów: Adam RAMS – Kandydat na Prezydenta Miasta

Adam Rams, lat 61 urodzony w Knurowie.

Żona Barbara, córka Anna, syn Dawid i kochane wnuczęta.

Zawodowo związany był z górnictwem. Swoją pracę w Kopalni „Knurów” zakończył na stanowisku inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wiele lat działał w Solidarności jako specjalista w zakresie ochrony człowieka w procesie pracy. Reprezentował pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy, pomagając uzyskać zadośćuczynienie za odniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. W 1994 roku rozpoczął działalność samorządową jako radny miasta. W 1998 roku wybrany został do Sejmiku Województwa Śląskiego, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego.

W pierwszych bezpośrednich wyborach mieszkańcy Knurowa wybrali Adama Ramsa na funkcję prezydenta miasta, którą pełni do tej pory. Sprawując ten urząd wytyczył kierunki rozwoju Knurowa, które w istotny sposób przeobraziły miasto.

Poza pracą zawodową i społeczną pasjonuje się ogrodnictwem.

W trakcie służby wojskowej w 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie uzyskał tytuł skoczka spadochronowego. Służba w czerwonych beretach zaszczepiła u niego potrzebę uprawiania rozmaitych sportów.

Na 700-lecie Knurowa tj. w 2005 roku przebiegł maraton w Pradze w czasie 4 godz. 10 minut.

Wyróżniony tytułem Samorządowiec Roku 2017.