Knurów: Strażnicy Miejscy kontrolują spalanie w piecach c.o. z powietrza.

0
832

Dzięki umowie zawartej pomiędzy Gmina Knurów a firmą będącą pionierem bezzałogowych systemów latających na rynku polskim w zakresie monitorowania niskiej emisji, strażnicy miejscy z Knurowa przeprowadzili działania z zakresu Programu Ochrony Środowiska.

Wykorzystanie dronów miało na celu m.in. rozpoznanie nowych rozwiązań technologicznym w walce ze smogiem, jak również określenie mapy intensywności zadymienia pochodzącego z palenisk na terenie miasta.

W trakcie akcji skontrolowano dym z palenisk kilkudziesięciu nieruchomości m.in. w rejonie „Krywałdu”, Fińskich domków”, „Farskich pól”, ul. Szpitalnej, ul. Wolności,
ul. Jęczmiennej, ul. Ks. Koziełka, ul. Niepodległości, ul. Wilsona, ul. Rakoniewskiego.

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono 2 przypadki spalania odpadów, za wykroczenia nałożono 2 mandaty karne (mandat do kwoty 500 zł) oraz zastosowano 1 pouczenie w związku z intensywnym zadymieniem wynikającym nie ze spalania odpadów, lecz niewłaściwej techniki palenia.

Pomiary prowadzone są z powietrza za pomocą wielowirnikowca: platformy pomiarowej z zamontowanym czujnikiem, który jest wykorzystywany także jako dron obserwacyjny prowadzący nawigację i poszukiwanie najbardziej kopcących kominów.
Czujnik pomiaru zanieczyszczeń w który wyposażony jest dron pozwala na zdalny pomiar zanieczyszczeń PM 10, PM 2,5 PM1 Z wykorzystaniem laserowego licznika rozsianych cząstek stałych dla lotnych związków organicznych (etanol, amoniak, chlorek wodoru, formaldehyd). Taki zestaw sensorów pozwala na wskazanie spalania: produktów z tworzyw sztucznych, butelek PET, emaliowanego drewna, sklejki, wilgotnego drewna, produktów wykonanych z PCW np. wykładzin, ram okiennych.

info: Komendant Straży Miejskiej Knurów – Andrzej Daroń