Knurów:

Zamknięcie wody w dniu 03.12.2019 r. – prace remontowe przy ul. Powstańców w Knurowie