Knurów: Środowisko harcerskie kręgu seniora ZHP w Knurowie pożegnało phm. Ewę Pindur…

0
787

Kilka dni temu środowisko harcerskie kręgu seniora ZHP w Knurowie pożegnało phm. Ewę Pindur.

Warto zapoznać się z biogramem druhny Ewy przygotowanym przez hm. Michała Czerwińskiego Przewodniczący kręgu terenowego SRH „Czuwaj” w Knurowie

phm. Ewę Pindur z d. Pieczyk.

  1. 24.12.1948 r. zm. 09.01.2022 w Knurowie

Ukończyła SP nr1 i LO w Knurowie, a następnie Liceum Pedagogiczne w Rybniku.

Pracowała, jako nauczycielka w SP nr 3 w Leszczynach oraz SP nr 5 w Knurowie, a następnie prowadziła klasy specjalne w SP nr 3 w Krywałdzie i od 1992 roku w SP nr 8 Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie.

Instruktorka ZHP aktywna w latach 1967 – 1997, większość czasu w trudnej służbie na „Nieprzetartym Szlaku”.

W latach 1967-1971 drużynowa drużyn zuchowych i harcerskich oraz szczepowa szczepu harcerskiego przy SP nr 3 w Leszczynach. Instruktorka komendy Środowiska ZHP Leszczyny. Organizatorka kursów zastępowych w Leszczynach.

Od września 1971 rozpoczęła pracę w Środowisku ZHP Knurów.

Szczepowa szczepu harcerskiego i drużynowa przy SP nr 5 w Knurowie

(mianowanie Rozkaz KH L6/71 23.10.1971r.)

Drużynowa drużyn „Nieprzetartego Szlaku” przy Szkole Specjalnej nr 3 w Krywałdzie i ZSS w Knurowie oraz instruktorka w referacie Nieprzetartego Szlaku w Komendzie Chorągwi w Katowicach.

Członkini Komendy Środowiska Knurów (1974-1975) odpowiedzialna za drużyny harcerskie. Instruktorka etatowa ZHP – odpowiedzialna za pracę drużyn w Knurowie.

Członkini Referatu Harcerzy Młodszych Hufca Ziemi Rybnickiej (1974-1975).

Członkini Rady Hufca Knurów 1975, 1986-88 r.

Członkini Komisji rewizyjnej Hufca Knurów 1991,1992r.

Instruktorka kadry obozowej Środowiska Knurów m.in. w Pokrzywnej 1973 r. i w Głuchołazach 1974 r.,

W uznaniu za wieloletnią służbę otrzymała w 1993 roku Honorową Odznakę Nieprzetartego Szlaku ”SŁONECZKO” przyznaną przez komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach, (Rozkaz KCH L.5/93 z dn. 26.04.1993r.)

Stopień phm. nadano Rozkazem KH L1/72 z dn. 13.01.1972 r.

Była członkinią Towarzystwa Miłośników Knurowa od jego założenia, pełniła m.in. funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Info: ZHP Knurów