GliwiceInformacje

Gliwice: Szkoła bez barier. Szkoła przyszłości!

W gliwickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 uroczyście podsumowano realizację dwóch innowacyjnych projektów pod wspólnym hasłem „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach”. Pozwoliły one nie tylko unowocześnić placówkę do najlepszych standardów europejskich i podnieść jakość nauczania przyszłych specjalistów branży usługowej. Dzięki pozyskanym środkom unijnym w szkole usunięto bariery architektoniczne ograniczające możliwości uczniów z niepełnosprawnościami. Efekt jest spektakularny.

– Serdecznie dziękuję całemu zespołowi zaangażowanemu w te projekty za ogromny wysiłek włożony w ich realizację i finalizację. Z punktu widzenia miasta mają one wielką wartość dodaną w trzech głównych obszarach – edukacji, integracji społecznej i myślenia pod kątem biznesu dostosowującego się do różnych potrzeb ludzkich, a rozwijanego m.in. przez osoby, które nie postrzegają niepełnosprawności jako ograniczenie, a raczej otwarcie się na nowe możliwości. Gratuluję zarazem beneficjentom projektu – uczniom i nauczycielom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – mówiła podczas uroczystego podsumowania projektów Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za sferę edukacji w mieście.

Projekty o wartości niemal 5 mln zł zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Były również współfinansowane z miejskiego budżetu – na ten cel Miasto Gliwice przeznaczyło ponad 2 mln zł.

– W ramach głównego projektu – twardego, inwestycyjnego, długotrwałego, bo rozpoczętego z początkiem kwietnia 2018 roku – udało nam się rozbudować, w pełni zmodernizować i doposażyć całą bazę dydaktyczno-techniczną naszej szkoły. Nowe wyposażenie trafiło do dwóch pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, obsługi gości i obsługi turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej i warsztatów szkolnych. Naszą dumą jest m.in. supernowoczesny sprzęt kuchenny, spotykany w najlepszych obiektach gastronomicznych. Przede wszystkim jednak zlikwidowaliśmy wszelkie ograniczenia architektoniczne, montując przeszkloną windę dla niepełnosprawnych uczniów i 8 specjalnych platform schodowych. Powstało nowe wejście do szkoły. Nasza placówka stała się dzięki temu szkołą bez barier, przyjazną dla młodych ludzi z niepełnosprawnością ruchową – przypomniał w ramach podsumowania projektów Krystian Szatka, dyrektor CKZiU nr 1.

Zapewniając uczniom równe szanse, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 zagwarantowało im jednocześnie lepszy start w świat przyszłej kariery zawodowej. Wielka w tym zasługa drugiego – miękkiego – projektu szkoleniowego, w ramach którego zorganizowano kursy dla 150 uczniów, staże oraz praktyki zawodowe i wycieczki do zakładów pracy. W specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych wzięło udział również 20 nauczycieli CKZiU.

info: gliwice.eu