Knurów: Śląskie WOPR Oddział w Knurowie serdecznie zaprasza do zapisów na kursy

0
291
Knurów:
          Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Knurowie
serdecznie zaprasza do zapisów na kursy:
Młodszy Ratownik WOPR
Ratownik WOPR
 
Warunkiem przyjęcia na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień młodszego ratownika jest spełnienie kilku kryteriów. Uczestnikiem może być osoba, która:
• ukończyła 12 rok życia,
• posiada pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny),
• dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią oświadczenie składa jej opiekun prawny),
 
Warunkiem przyjęcia na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień ratownika wodnego jest spełnienie kilku kryteriów.
 
Uczestnikiem może być osoba, która:
• ukończyła 16 rok życia,
• posiada ważną legitymację WOPR (zapłacona składka członkowska, ważne badanie lekarskie)
• posiada stopień młodszego ratownika WOPR.