Knurów: Sesja Rady Miasta Knurów – 19 stycznia

0
334

Uprzejmie zawiadamiam, ze w dniu 19.01.2022r. o godz. 11 odbędzie sie sesja Rady Miasta Knurów w formie zdalnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach 15.12.2021r. oraz 29.12.2021r.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 6. Podjęcie uchwały W sprawie przyjęcia zmiany regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/210/2019 Rady

Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2019r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę

stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 921 ulicy Niepodległości w Knurowie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy

Gmina Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2022 przez Powiat Gliwicki.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rakoniewskiego – ETAP Ill.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVII/616/2021 Rady Miasta Knurów

z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2022 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
 2. Ogłoszenia i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

informuje: Przewodniczący Rady Tomasz Rzepa