Knurów: Sesja Rady Miasta – 20 marca 2019

0
685
 

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2019 rok, odbywa się sesja, podczas której radni obradować będą nad 15 projektami uchwał. Sesja ma charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz ogłoszenia i informacje.

Wśród przygotowanych uchwał, uwagę zwraca projekt w sprawie dofinansowania zakupu nowego specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Ośrodka MB Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej – Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. Nowy pojazd ma spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz zwiększy komfort przewozu dla 16 osób. Koszt zakupu w wysokości 65% ma być pokryte ze środków PEFRON, natomiast pozostałość ma sfinansować Gmina Knurów.

Podczas sesji zaplanowano również rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej wyboru formy i sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie wykonywania zadania własnego gminy obejmującego sprawy kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

W porządku sesji znalzały się też uchwały dotyczące ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów oraz określenia granic obwodów publicznych placówek oświatowych od 1 września 2019 roku. Projekty uchwał zostały skonsultowane z dyrektorami miejskich placówek w Knurowie, a także będą one wymagały również pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty.

W trakcie sesji radni rozpatrują również m.in. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów w 2019 roku.

Sesja tradycyjnie odbywa w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 .

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Transmisja na żywo z przebiegu sesji dostępna jest na stronie eSesja

 

info: knurow.pl