Komitety wyborcze Miasto KnurówMiasto Knurów

Knurów: SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY KWW „WSPÓLNIE DLA KNUROWA”

 

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

 

Komunikacja i transport

     Budowa nowych dróg:

– połączenie ul. Szpitalnej z ul. Rakoniewskiego
– połączenie ul. Dworcowej z ul. Sienkiewicza

     Modernizacje dróg:

     – ulice: Sztygarska, Al. Piastów (za wieżowcami), Bojowa, Szkolna, Kościelna, Wolności, boczne Jęczmiennej, Al. Lipowa, Kochanowskiego, Piłsudczyków, Lotników, Dywizjonu 303, Przemysłowa, Wilsona, Rakoniewskiego

     Przebudowy skrzyżowań:

– budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalna i Kosmonautów
– budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Lignozy

     Budowa centrów przesiadkowych:

– Szczygłowice
– Foch

     Zwiększenie ilości miejsc postojowych

 

Ekologia i środowisko

– wsparcie finansowe na zakup ekologicznych źródeł ciepła (walka ze smogiem)
– rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej (Krywałd, Farskie Pola)
– termomodernizacja budynków III Kolonii,
– realizacja programu „Słoneczna Gmina”
– przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne
– wspieranie przedsięwzięć z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Edukacja

– utworzenie nowego przedszkola dla 250 dzieci w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6
– kompleksowa modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 i Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9
– budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2
– modernizacja przedszkolnych placów zabaw
– doposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pracownie oraz pomoce dydaktyczne

Sport, kultura, rekreacja

– budowa ścieżek rowerowych
– wdrożenie systemu roweru miejskiego
– budowa tężni solankowej na terenie tzw. „Oczka Wodnego”
– utworzenie miejsca spotkań w Parku NOT w Szczygłowicach umożliwiającego organizowanie imprez plenerowych
– budowa placu zabaw oraz stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na skwerze przy ul. Dworcowej
– budowa otwartych stref rekreacji
– dalsza modernizacja obiektów sportowych
– utworzenie programu wsparcia dla utalentowanych mieszkańców miasta
– organizacja atrakcyjnych wydarzeń kulturalno-sportowych

 

Pomoc społeczna

– rewitalizacja III Kolonii poprzez stworzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
– adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej przy ulicy 1 Maja na potrzeby seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach programu „Senior Plus”
– realizacja programów wspierających rodziny, osoby starsze i niepełnosprawne:
Rodzina 3+, Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora

 

Bezpieczeństwo Publiczne

– budowa aktywnych przejść dla pieszych
– rozbudowa monitoringu miejskiego
– przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i przemocy wśród dzieci i młodzieży

Budownictwo Mieszkaniowe

– współpraca z Międzygminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego w celu realizacji budownictwa wielorodzinnego
– przygotowanie terenów przy ul. Rakoniewskiego pod budownictwo mieszkaniowe
– realizacja programu „Mieszkanie Plus”
– rozwój budownictwa wielorodzinnego w rejonie Alei Lipowej

 

Atrakcyjność i konkurencyjność inwestycyjna miasta

– dalsza aktywizacja strefy ekonomicznej w rejonie ul. Szpitalnej
– aktywna polityka podatkowa stymulująca rozwój przedsiębiorstw

 

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na zadania własne gminy

 

6 komentarzy do “Knurów: SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY KWW „WSPÓLNIE DLA KNUROWA”

  • Jak ładnie jest się podpisać swoim nazwiskiem pod pomysłami mieszkańców.
    Propozycje z Budżetu Obywatelskiego mają konkretnych autorów…

  • Sobierajski wzorowy policjant nie wierzę w to co czytam hahaha znam cię.i na pewno nie jesteś taki wspanialy

  • Co znaczy „połączenie ul. Dworcowej z ul. Sienkiewicza”? Przecież Sienkiewicza to boczna Dworcowej?

  • Ja głosuje na Pawła Żaka, jedyny sensowny kandytat poznałam go osobiście, wykształcony i uczciwy człowiek do tego rodowity knurowianin i były sportowiec. Ramses to przezytek, powolny przyrosniety do stołka dziad :/

  • To wszystko było – nic odkrywczego – darujcie sobie…
    Wciąż te same twarze, przykro patrzeć co dopiero myśleć i głosować

Możliwość komentowania została wyłączona.